پادیوم بلاگ

برچسب: اخبار

سی و هشتمین خبرنامه هفتگی پادیوم

سی و هشتمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و هشتمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۳۰ فروردین الی ۵ اردیبهشت…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
پادیوم

سی و هفتمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و هفتمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۲۳ الی ۲۹ فروردین ‌ماه،…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
سی و ششمین خبرنامه هفتگی پادیوم

سی و ششمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و ششمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۱۶ الی ۲۲ فروردین ‌ماه،…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
خبرنامه ویژه سال نو پادیوم

خبرنامه ویژه سال نو پادیوم منتشر شد!

خبرنامه ویژه سال نو پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با نگاهی به اخبار و روندهای مهم حوزه فناوری…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
سی و چهارمین خبرنامه پادیوم

سی و چهارمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

آخرین خبرنامه هفتگی پادیوم در سال ۱۳۹۹ (سی و چهارمین شماره) با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
سی و سومین خبرنامه هفتگی پادیوم

سی و سومین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و سومین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۱۱ الی ۱۷ اسفند، منتشر…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
سی و دومین خبرنامه هفتگی پادیوم

سی و دومین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و دومین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌۴ الی ۱۰ اسفند، منتشر شده…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا

سی و یکمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و یکمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۲۷ بهمن الی ۳ اسفند،…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا

سی‌امین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی‌امین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۲۰ الی ۲۶ بهمن ‌ماه، منتشر شده…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا

بیست‌ و نهمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

بیست‌ و نهمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۱۳ الی ۱۹ بهمن ‌ماه،…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا