پادیوم بلاگ

برچسب: بانکداری نوین

سی و چهارمین خبرنامه پادیوم

سی و چهارمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

آخرین خبرنامه هفتگی پادیوم در سال ۱۳۹۹ (سی و چهارمین شماره) با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
سی و سومین خبرنامه هفتگی پادیوم

سی و سومین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و سومین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۱۱ الی ۱۷ اسفند، منتشر…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
سی و دومین خبرنامه هفتگی پادیوم

سی و دومین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و دومین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌۴ الی ۱۰ اسفند، منتشر شده…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا

سی و یکمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و یکمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۲۷ بهمن الی ۳ اسفند،…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا

سی‌امین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی‌امین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۲۰ الی ۲۶ بهمن ‌ماه، منتشر شده…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا

بیست‌ و نهمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

بیست‌ و نهمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۱۳ الی ۱۹ بهمن ‌ماه،…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا

بیست‌ و هشتمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

بیست‌ و هشتمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۶ الی ۱۲ بهمن ‌ماه،…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا

بیست‌ و هفتمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

بیست‌ و هفتمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۲۹ دی ماه الی ۵…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا