پادیوم بلاگ

برچسب: شماره شبا

تطبیق اطلاعات هویتی و بانکی

سرویس «تطبیق اطلاعات هویتی و کارت بانکی» و سرویس «تطبیق اطلاعات هویتی و شماره شبا» به پلتفرم پادیوم اضافه شدند! این سرویس‌ها قادر هستند تا با…

نمایش بیشتر
یاسمن عیسایی